UBot – akaBot (FPT) và Gapowork: Tối ưu quy trình vận hành Doanh nghiệp từ xây dựng Văn phòng số

Thấu hiểu được nhu cầu chuyển đổi số môi trường làm việc, UBot - akaBot (FPT Software) và GapoWork phối hợp tổ chức Bàn tròn Doanh nghiệp: Tối ưu vận…

Continue ReadingUBot – akaBot (FPT) và Gapowork: Tối ưu quy trình vận hành Doanh nghiệp từ xây dựng Văn phòng số