Thể lệ chương trình “Tổ chức Đại hội cổ đông chỉ với 30 triệu đồng”

Chương trình "Tổ chức Đại hội cổ đông chỉ với 30 triệu đồng" là chương trình UVote đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình tổ chức và vận…

Continue ReadingThể lệ chương trình “Tổ chức Đại hội cổ đông chỉ với 30 triệu đồng”