You are currently viewing Thể lệ chương trình “Tổ chức Đại hội cổ đông chỉ với 30 triệu đồng”

Thể lệ chương trình “Tổ chức Đại hội cổ đông chỉ với 30 triệu đồng”

Chương trình “Tổ chức Đại hội cổ đông chỉ với 30 triệu đồng” là chương trình UVote đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình tổ chức và vận hành đại hội cổ đông.

  1. Đối tượng áp dụng: Dành cho mọi khách hàng mới chưa từng sử dụng dịch vụ của UVote
  2. Thời gian áp dụng (Thời gian kí hợp đồng): Từ 11/06/2024 đến 30/09/2024
  3. Dịch vụ áp dụng: Chỉ áp dụng cho nền tảng tổ chức đại hội và biểu quyết điện tử UVote AGM
  4. Thể lệ chương trình:
  • Doanh nghiệp ký hợp đồng sử dụng và tổ chức đại hội trên nền tảng UVote trong thời gian hợp lệ từ 11/06/2024 đến hết 30/09/2024 sẽ được áp dụng mức giá 30 triệu đồng cho chi phí nền tảng trong một lần tổ chức đại hội.
  • Lưu ý: Mức giá 30 triệu đồng chỉ bao gồm chi phí nền tảng UVote, không bao gồm các chi phí dịch vụ vận hành hoặc tổ chức đại hội và các chi phí phát sinh.
  • Doanh nghiệp: Mức giá ưu đãi được tính cho 1 công ty hoặc doanh nghiệp với 01 pháp nhân (Mã số thuế) duy nhất.
  • Chương trình ưu đãi không giới hạn số lượng cổ đông của doanh nghiệp trên nền tảng
  • Chương trình ưu đãi cung cấp nền tảng với đầy đủ tính năng của Gói Trả Phí:
Tính năng Gói Dùng Thử Gói Ưu Đãi 30 Triệu
Số lượng cổ đông 10 Không Giới Hạn
Tính năng Quản lý đại hội (Dành cho doanh nghiệp)
Cấu hình giao diện đại hội ✖️ ✔️
Liên kết với các nền tảng phát sóng ✔️ ✔️
Tài liệu đại hội ✔️ ✔️
Cấu hình tên miền riêng cho đại hội ✖️ ✔️
Giao diện đa ngôn ngữ ✔️ ✔️
Tạo và quản lý phiếu biểu quyết, bầu cử ✔️ ✔️
Gửi thư mời cổ đông ✔️ ✔️
Trả lời câu hỏi của cổ đông ✖️ ✔️
Dữ liệu kiểm phiếu và thống kê ✔️ ✔️
Lưu trữ và xóa thông tin Đại hội ✔️ ✔️
Đại hội trực tuyến (dành cho Cổ đông)
Tham gia Đại hội qua mã QR ✔️ ✔️
Gửi câu hỏi đến ban tổ chức ✖️ ✔️
Gửi phiếu biểu quyết-bầu cử ✔️ ✔️
Xem thông báo ✔️ ✔️
Cổ đông định danh bằng eKYC ✖️ ✔️
Cổ đông định danh bằng OTP ✖️ ✔️
Cổ đông định danh bằng CCCD gắn Chip (Chưa bao gồm thuê máy FPT.IDCheck) ✖️ ✔️
UVote GPT ✖️ ✔️

 

Trả lời