You are currently viewing Thể lệ chương trình “Ưu đãi mùa đại hội cổ đông” với giải pháp UVote

Thể lệ chương trình “Ưu đãi mùa đại hội cổ đông” với giải pháp UVote

“Ưu đãi mùa Đại hội cổ đông thường niên 2024” là chương trình UVote đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình tổ chức và vận hành đại hội cổ đông.

I. CHƯƠNG TRÌNH “ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ”

 1. Đối tượng áp dụng: Dành cho mọi khách hàng mới chưa sử dụng dịch vụ của UVote
 2. Thời gian áp dụng: Từ 20/02/2024 đến khi có thông báo mới
 3. Dịch vụ áp dụng: Dịch vụ UVote biểu quyết điện tử trong đại hội cổ đông và hiệp hội
 4. Thời gian sử dụng: Không giới hạn thời gian trải nghiệm tài khoản
 5. Số lượng đại hội: Không giới hạn số lượng đại hội có thể tạo trong Gói Dùng Thử
 6. Hướng dẫn đăng ký và thể lệ chương trình:

Bước 1: Khách hàng truy cập website https://portal.uvote.vn/account/register

Bước 2: Sau khi đăng ký thông tin thành công, quý khách hàng sẽ được chuyển đến màn hình chọn gói triển khai Đại hội trực tuyến. Chọn Gói Dùng Thử và tạo đại hội.

Gói Dùng Thử sẽ bao gồm các tính năng cơ bản:

Tính năng Gói Dùng Thử Gói Trả Phí
Số lượng cổ đông 10 Giới hạn theo nhu cầu của doanh nghiệp
Tính năng Quản lý đại hội (Dành cho doanh nghiệp)
Cấu hình giao diện đại hội ✖️ ✔️
Liên kết với các nền tảng phát sóng ✔️ ✔️
Tài liệu đại hội ✔️ ✔️
Cấu hình tên miền riêng cho đại hội ✖️ ✔️
Giao diện đa ngôn ngữ ✔️ ✔️
Tạo và quản lý phiếu biểu quyết, bầu cử ✔️ ✔️
Gửi thư mời cổ đông ✔️ ✔️
Trả lời câu hỏi của cổ đông ✖️ ✔️
Dữ liệu kiểm phiếu và thống kê ✔️ ✔️
Lưu trữ và xóa thông tin Đại hội ✔️ ✔️
Đại hội trực tuyến (dành cho Cổ đông)
Tham gia Đại hội qua mã QR ✔️ ✔️
Gửi câu hỏi đến ban tổ chức ✖️ ✔️
Gửi phiếu biểu quyết-bầu cử ✔️ ✔️
Xem thông báo ✔️ ✔️
Cổ đông định danh bằng eKYC ✖️ ✔️
Cổ đông định danh bằng OTP ✖️ ✔️
Cổ đông định danh bằng CCCD gắn Chip ✖️ ✔️

 

II. CHƯƠNG TRÌNH “TẶNG THÊM 01 LẦN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI MIỄN PHÍ”

 1. Đối tượng áp dụng: Dành cho mọi khách hàng mới chưa từng sử dụng dịch vụ của UVote
 2. Thời gian áp dụng (Thời gian kí hợp đồng): Từ 20/02/2024 đến 15/04/2024
 3. Dịch vụ áp dụng: Dịch vụ UVote biểu quyết điện tử trong đại hội cổ đông và hiệp hội
 4. Thể lệ chương trình:

Doanh nghiệp kí hợp đồng sử dụng gói dịch vụ của UVote để tổ chức đại hội (Dịch vụ gốc) trong thời gian hợp lệ từ 20/02/2024 đến 15/04/2024 sẽ được tặng thêm một lần sử dụng dịch vụ UVote miễn phí để tổ chức đại hội khác trong năm. (Dịch vụ tặng thêm)

 • Doanh nghiệp: Gói dịch vụ tặng thêm chỉ dành cho 1 công ty hoặc doanh nghiệp với 01 pháp nhân (Mã số thuế) duy nhất.
 • Dịch vụ gốc: Giới hạn thời gian tổ chức trước 30/06/2024
 • Dịch vụ tặng thêm: Giới hạn thời gian tổ chức trước 31/12/2024
 • Gói dịch vụ UVote được tặng thêm: Đầy đủ tất cả tính năng như dịch vụ gốc

 

III. CHƯƠNG TRÌNH “GIẢM TỚI 50% CHO NHÓM CÔNG TY”

  1. Đối tượng áp dụng: Dành cho mọi khách hàng mới chưa từng sử dụng dịch vụ của UVote
  2. Thời gian áp dụng (Thời gian kí hợp đồng): Từ 20/02/2024 đến 15/04/2024
  3. Dịch vụ áp dụng: Dịch vụ UVote biểu quyết điện tử trong đại hội cổ đông và hiệp hội
  4. Thể lệ chương trình:

Nhóm công ty cùng sử dụng gói dịch vụ của UVote để tổ chức các lần đại hội trong thời gian hợp lệ từ 20/02/2024 đến hết 15/04/2024 sẽ được giảm tổng giá trị hợp đồng theo các bậc:

Số lượng doanh nghiệp Mức giảm giá
Từ 2-4 doanh nghiệp (Tương đương 2-4 lần tổ chức đại hội) 30%
Từ 5-9 doanh nghiệp (Tương đương 5-9 lần tổ chức đại hội) 40%
Từ 10 doanh nghiệp (Tương đương 10 lần tổ chức đại hội) 50%

 

 • Nhóm doanh nghiệp: Không giới hạn là nhóm công ty con cùng một tập đoàn. Các doanh nghiệp có thể tạo nhóm từ tập đoàn khác nhau.
 • Thời gian tổ chức đại hội: Không giới hạn
 • Mức giảm giá: Áp dụng trên giá niêm yết dựa theo số lượng cổ đông và nhu cầu riêng của doanh nghiệp. Không giới hạn giá trị giảm giá tối đa.

 

 

Trả lời