Bảng giá ubot

INVOICE – 100

Dùng thử

INVOICE – 300

Dùng thử

INVOICE – 500

Dùng thử

INVOICE – 1000

Dùng thử

INVOICE – 2000

Dùng thử

CHI PHÍ
Chi phí 1 năm Free 500,000 800,000 1,500,000 2,000,000
Số lượng hóa đơn 100 300 500 1000 2000
TÍNH NĂNG XỬ LÝ TỰ ĐỘNG HOÁ ĐƠN
Email để nhận hoá đơn
Nhận diện email và tải hoá đơn
Kiểm tra thông tin hoá đơn
Trạng thái các kết quả của hoá đơn
LƯU TRỮ HOÁ ĐƠN
Lưu trữ 10 năm
Xử lý hoá đơn đầu ra
QUẢN LÝ HOÁ ĐƠN
Phân loại hoá đơn bằng nhãn
Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau
Quản lí tại cùng 1 nơi
XUẤT DỮ LIỆU HOÁ ĐƠN
Xuất theo các định dạng phần mềm kế toán

Trả lời